Vizionářství vs Steve Jobs vs Steve Ballmer

0

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč někteří lidé jsou úspěšnější než druzí? Proč někteří dokáží své plány realizovat, prosadit, rozvíjet a druzí ne? Co dělí vítěze od poražených, zapomenutých kdesi v propadlišti dějin? Pomineme-li teď věci, jako jsou štěstí, náhoda a tak dále, co nám zbývá? Vize! Ano, přesně tak, vize! Vizionářství je totiž jeden ze základních předpokladů k tomu, být úspěšný. Mluvím zde o skutečné vizi, když nepřemýšlíte pouze nad tím, co bude za týden, dva, či za několik měsíců. Hovořím o pohledu do budoucnosti, kdy přesně víte co dělat a také jak toho následně dosáhnout. K tomuto je zapotřebí určitá míra schopnosti odhadu, prognózy, vize toho, jak by události v delším časovém horizontu skutečně být mohli.

Ano, přesně takovým člověkem byl Steve Jobs. Byl vizionářem své doby. Jsem přesvědčený, že z historického hlediska si toto ale daleko lépe uvědomí až další generace, které přijdou po nás.

Pokud byste si chtěli položit otázku, zdali byl stejným vizionářem v roce 2007 i CEO Steve Ballmer ze společnost Microsoft, při představení iPhone, otázky se Vám dostane v následujícím videu níže. To, pochází právě z již zmiňovaného roku 2007, kdy byl v CNBC-TV generální ředitel Steve Ballmer dotázán, co si myslí o iPhone. Jeho první reakcí byl smích, doprovázen následně slovy o nejdražším telefonu v historii bez šance na úspěch.

Myslíte, že se takto směje iPhonům Steve Ballmer i dnes?